INWESTOR: Urząd Rady Ministrów

LOKALIZACJA: Warszawa/Natolin/ul. Nowoursynowska

Adaptacja i przebudowa istniejących obiektów (pałacu, dworu, stajni i wozowni) należących do zespołu parkowo pałacowego w Natolinie. Funkcje dydaktyczne, mieszkalne i reprezentacyjne "Collage of Europe" zostały umieszczone w zabytkowym zespole. Projekt zrealizował założenie jak najmniejszej ingerencji w historyczną tkankę zabytku. Wprowadzono funkcję dydaktyczną do stajni i wozowni. Budynki te połączono niewielkim łącznikiem. Dwór i pałac dostosowano do potrzeb reprezentacyjnych i mieszkalnych. Podniesiono standard pomieszczeń.

POW. UŻYTKOWA: 2700m2