zbiornik wodny, murek oporowy i skalniak

zbiornik wodny, murek oporowy i skalniak