ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH
PRZEZ BIURO PROJEKTÓW
SOŁTYK & SOŁTYK Architekci

1. Przygotowanie do inwestycji:
- poszukiwanie lokalizacji
- uzyskiwanie map, badań gruntowych, warunków technicznych przyłączenia mediów
- wykonywanie inwentaryzacji terenu, zieleni, budynków
- wykonywanie opinii i ekspertyz

2. Projektowanie urbanistyczne:
- projekty urbanistyczne w różnych skalach
- studia lokalizacyjne
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
- studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin

3. Projektowanie architektoniczne budownictwa:
- mieszkalnego wielorodzinnego i jednorodzinnego
- użyteczności publicznej
- sakralnego
- przemysłowego

4. Projektowanie architektury wnętrz :
- aranżacja wnętrz
- kolorystyka wnętrz
- akustyka wnętrz
- projekty techniczne stałych elementów wyposażenia wnętrz
- specyfikacje do zamówień

5. Projektowanie architektury krajobrazu
- waloryzacja zieleni istniejącej
- ogrody
- parki
- place zabaw
- formy architektoniczne w krajobrazie ? miejskim i naturalnym

6. Projektowanie konserwacji zabytków
- program badań konserwatorskich
- program prac konserwatorskich
- projekty konserwacji
- konserwacja budynków, elewacji, parków, ogrodów

7. Projekty inżynierskie:
- technologiczne gastronomii, produkcji
- konstrukcyjne
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne i teletechniczne
- instalacje specjalne

8. Udział w realizacji budowy:
- przygotowanie materiałów przetargowych i udział w prowadzeniu przetargów
- prowadzenie nadzorów autorskich lub inwestorskich
- odbiory robót